CITIZEN’S CHARTER WARAY-WARAY VERSION

Katuyoan han Citizen’s Charter

Pagpahimutang ngan pagpasamwak hin hit Environmental Management Bureau (EMB) kabahin han mga pamaagi hiton pakipag transaksyon ha publiko, pinaagi hin pagpasayon han proseso han iya nangunguna nga serbisyo, paghimo hin batakan (standard) han serbisyo ha kada transaksyon, agud mahibaroan ini nga proseso han iya mga kliyente.

Mando han EMB (EMB Mandate)

An EMB an nangunguna nga ahensya han gobyerno ha ilarum han DENR para pag himo (formulate), paghiusa (integrate), pag-coordinar (coordinate), pag-supervise ngan pag implementar han tanan nga polisiya, programa, proyekto ngan aktibidades nga may kalabutan ha pag likay nga pag pugong han polusyon, sugad man han pag dumara ngan pagpa upay han kalibungan.

Hingyap (Vision)

Usa nga nasyon nga may kakayahan hin pag protehir han iya unob nga natural nga karikohan, nasusubay han paningkamot para makab-ot an mapadayonon nga pag-uswag (sustainable development), para han limpyo ngan maupay nga kalibungan nga makakapaduso han maupay nga kinabuhi han mga Pilipino yana nga panahon kutob han tiarabot pa nga henerasyon.

Misyon (Mission)

Pagpabalik, pagprotehir ngan pag paduso han de-kalidad nga kalibungan para makab-ot an maupay nga panlawas han publiko, environmental integrity, ngan mauswag nga ekonomiya.
Para makab-ot an madagmit, mapulsanon ngan nakakakontento nga trabaho han mga taga EMB, an masunod amo an mga serbisyo nga naihahatag ha mga kliyente.

  1. Discharge Permit (DP) aplikasyon para han Waste water
  1. Permit to Operate (OP) application para Air Pollution Source Installation (APSI)
  1. Pagparehistro han Certificate para han Hazardous Waste
  1. Aplikasyon para tagan permit pagdara hin Hazardous Waste
  1. Aplikasyon para Laboratory Analysis
  1. Aplikasyon para Environmental Compliance Certificate (ECC)
  1. Aplikasyon para Certificate of Non Coverage (CNC)
  1. Aplikasyon para pag-amendar han ECC
  1. ECC Compliance Monitoring
  1.  Technical nga bulig ngan pagpahataas han kakayahan hin pagdumara hin solid waste
  1. Edukasyon pangkalibungan ngan pagpahitaas hin kahibaro han publiko kabahin hin pan-edukasyon nga mga balaodngan programa
 1. Regional Ecology Center (REC)

Kadugayon paghatag han serbisyo

A. Pag-issue, pag-pagawas han Clearances/Certificates

Environmental Compliance Certificates (ECC)

Environmental Examination Report/Checklist

 • 20 – ka adlaw human makarawat an aplikasyon

Certificate of Non-Coverage (CNC)

 • 1 – ka adlaw human makarawat an aplikasyon

B. Laboratory Services

Pag-analisa han environmental samples

 • 10 – ka adlaw (may trabaho) human maka hatag han sample (depende han kadamo ngan klase han parameter nga gin-analyze)

C. Serbisyo kabahin han kalibungan

Dayon ngan napakontento nga pagbaton han EIA ha mga pakiana

 • Mga walk-in nga kliyente = 5 ka minutos tikang pag – abot
 • Tawag ha teleponono = 2 la ka tunog hit telepono
 • Sinurat nga pakiana = sulod 3 ka adlaw human makarawat
  an surat

Pagbaton ha mga pakiana ha CPD

 • Mga walk-in nga kliyente = 15 ka minotos human pag-abot
 • Sinurat nga pakiana = sulod hin 7 ka adlaw human
  makarawat

D. Serbisyo ha Pangkalibungan ng Edukasyon ngan Pagpahibaro ha Publiko

Serbisyo ha Library

 • Panhatag dayon hin IEC materials kabalhin han pagdumara han kalibungan kun mayda naaro o nanginginahanglan
 • Regional Ecology Center (REC)
 • Sentro hin impormasyon kabahin han solid waste management

E. Serbisyo hin pagdumara han mga basura (Solid Waste)

  • Pagpahibaro kabahin hin pagpamenus, paggamit utro ngan pag recycle hin mga di na ginagamit nga butang
  • Pagpasiuna hin pagburublag han klase nga basura og compost han mga maduronot
 • Paghatag hin technical nga kasaragdonan ngan pag padig-on han hibabroan kabahin han Solid Waste Management

F. Administrative Service

Maghahatag hin:

  • Klaro ngan angayan nga karatula ngan direksyon
  • Maupay nga pagka han-ay ngan pagpapilit hin kinabag-ohan nga impormasyon ha Bulletin Board
  • Komportable nga hurulatan nga lugar
   • Malimpyo ngan diri delikado nga mga pasilidad
 • Paghatag higayon nga makasulod/makasaka an mga Persons with Disability (PWD)

FRONTLINE SERVICES

2020 SECSIME Process Flow

Clearance and Permitting Division

Environmental Monitoring and Enforcement Division

Finance and Admin Division

Office of the Regional Director